Bakul 0
pembersihan

Perkhidmatan Menebas dan Potong Rumput

RM 100.00


Pihak kami menyediakan perkhidmatan memotong rumput, menebas semak, memotong ranting dan berbagai lagi mengikut permintaan pelanggan.

Tempoh masa adalah mengikut keluasan dan situasi tempat kerja yang kami jalankan dan pada kebiasaannya pihak kami akan berbincang terlebih dulu dengan pelanggan untuk mendapatkan persetujuan pada kedua-dua pihak sebelum kami memulakan sesuatu kerja.

Kadar harga berdasarkan keluasan kerja dan skop kerja yang perlu dibuat dan kadar harga yang kami adalah sebagai panduan harga sahaja. Harga hanya dapat ditentukan selepas kami lihat situasi sebenar seperti buat lawatan tapak dan buat perbincangan harga mengikut persetujuan kedua-dua pihak.

Button-for-WhatsApp